کتاب امنیت بین‌الملل 1 (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)

2,500 تومان

کتاب امنیت بین‌الملل 1 (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)
نظارت و تدوین: دکتر علی‌ عبدالله خانی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی
کتاب اول امنیت بین‌الملل، نخستین جلد از مجموعه کتاب‌های موضوعی تهیه شده توسط مؤسسه تهران است که اختصاص به بررسی موضوعات و مباحث تئوریک امنیت در سطح بین‌المللی و همچنین موضوعات امنیتی مرتبط با کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. از ویژگی‌های خاص این منطقه، نظارت و ارزیابی علمی تمام مقالات آن توسط هیأت مشاوران و ناظرانی متشکل از اساتید مجرب دانشگاه‌های کشور می‌باشد که بالطبع، عمق و غنای خاصی به مباحث و رویکردهای آن بخشیده است.

در کتاب حاضر، تلاش شده تا با اتخاذ روشی تئوریک ـ کاربردی تعدادی از موضوعات مهم در عرصه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا مقاله نخست با عنوان تحولات ترکیه و چالش‌های آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط داخلی ترکیه و همچنین رویکردهای این کشور به مناطق اوراسیا، اروپا و نهایتاً خاورمیانه، به کنکاش پیرامون چالش‌های موضوعات فوق برای امنیت ملی ایران پرداخته و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای حفظ و ارتقای محیط امنیتی جمهوری اسلامی، پایان می‌یابد. مقاله دوم، با بررسی جامع و گسترده مفاهیم ژئوپولیتیکی در مناطق خاورمیانه، خلیج‌فارس و اوراسیا؛ جایگاه مناطق یاد شده را در تحولات ژئوپولیتیک قرن ۲۱ مورد بررسی قرار داده و سپس با تأکید بر منطقه خلیج‌فارس، چالش‌های امنیتی موجود برای محیط بازی جمهوری اسلامی ایران را برشمرده و با ارائه راهکارها و ارزیابی‌های عملی، به نتیجه می‌رسد.

مقاله سوم نیز پس از نگرش نظری به اوضاع امنیتی حال حاضر محیط بین‌المللی، سه سناریوی مرتبط با نظام جهانی را مد نظر قرار داده و با تکیه بر نظریه هژمون مرکب، به بررسی فضای تحرک جمهوری اسلامی در محیط مورد اشاره پرداخته و با ارائه یک نتیجه‌گیری کاربردی، پایان می‌یابد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

نویسنده

دکتر علی‌ عبدالله خانی

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران