کتاب امنیت بین‌الملل ۲ (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)

2,000 تومان

کتاب امنیت بین‌الملل ۲ (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)
کتاب حاضر، دومین جلد از مجموعه کتاب‌های موضوعی تهیه شده توسط مؤسسه تهران است که اختصاص به بررسی موضوعات و مباحث تئوریک امنیت در سطح بین‌المللی و همچنین موضوعات امنیتی مرتبط با کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. از ویژگی‌های خاص این مجموعه، نظارت و ارزیابی علمی تمام مقالات آن توسط هیأت مشاوران و ناظرانی متشکل از اساتید مجرب دانشگاه‌های کشور است که بالطبع، عمق و غنای خاصی به مباحث و رویکردهای آن بخشیده است.
در کتاب حاضر، تلاش شده تا با اتخاذ روشی تئوریک ـ کاربردی تعدادی از موضوعات مهم در عرصه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، مقاله نخست با محور قرار دادن روابط ایران و روسیه؛ تحولات داخلی و نگاه خارجی روسیه پس از فروپاشی اتحادیه شوروی را مد نظر قرار داده، روابط بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.
مقاله دوم با نگاهی تاریخی، ابتدا پیشینه زمینه‌های همگرایی در برداشت‌ها و مناسبات اتحادیه اروپا و آمریکا را پس از ذکر مقدماتی از تحولات نظام بین‌الملل مورد بررسی قرار داده، فرصت‌ها و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران را در نتیجه همگرایی آمریکا و اتحادیه اروپا به بحث می‌نشیند. این مقاله در بخش دیگر، چالش هسته‌ای ایران و تعامل جمهوری اسلامی با سایر بازیگران این عرصه را نیز مورد ارزیابی قرار داده، در انتها تلاش می‌کند تا به ارائه راهکارهایی کلی برای تدوین خط مشی در این خصوص برسد.

سومین و آخرین مقاله، سیاست‌های پان‌ترکیستی طرح شده از سوی جمهوری آذربایجان را از منظری تاریخی به تماشا نشسته، با بررسی سیاست‌ها، تحولات و همچنین مشکلات این کشور، تبعات این سیاست‌ها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار می‌دهد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

نویسنده

دکتر علی‌ عبدالله خانی

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران