هیدرولوژی

5,500 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

مجید زاهدی , مریم بیاتی خطیبی

سال نشر

87

مقدمه
فصل اول : تاریخچه و مفاهیم علم هیدرولوژی
فصل دوم : ویژگی های فیزیوگرافیک حوضه های بریز
فصل سوم : داده ها و روشهای آماری در هیدرولوژی
فصل چهارم : هواشناسی و هیدرولوژی
فصل پنجم : هیدرومتری
فصل ششم : تحلیل جریانها ( سیلها و آبنمود)
فصل هفتم : رژیم رودخانه ها
ضمائم
سایتهای مربوط به هیدرولوژی
منابع