نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا

12,000 تومان

در این کتاب تحلیلی در بنیادها و ماهیت قیام کربلا با اتکا به منابع دست اول است. پایبندی مؤلف به اصول نقادی تاریخی و پیراسته از پیرایه های عاطفی، از ویژگی های نوشته به شمار می رود.

در دیدگاه مؤلف حادثه کربلا یکی از مهم ترین نتایج تجدید حاکمیت امویان در تاریخ اسلام است. او بر این نظریه تأکید دارد که “واقعه کربلا در فراسوی کشاکش حسین بن علی (ع) و یزید، ستیز رویارویی دو مذهب بود، اما نه با ستیزی با عریان ستیزی توحید و شرک یا ستیز پیامبر اسلام و ابوسفیان بن حرب، بلکه در عصر تجدید اقتدار اشرافیت اموی و خلفای دیروز، کشاکشی تلخ و دشوار بود میان شرک نهان شده در کسوت توحید و توحید غریب مانده در جامه تنهایی و بی پناهی کامل سال 61 هجری”.

در بخش های هفتگانه کتاب مؤلف ابتدا با بررسی و نقد مهم ترین منابع تحقیق حادثه کربلا، با عنایت به ارزش گذاری مؤلفان و روش شناختی آنان، به ارزش روایات ابومخنف مهم ترین گزارشگر نهضت کربلا پرداختند و پس از بیان چگونگی روند شکل گیری اشرافیت اموی، حوادث کربلا و محورهای کلی نهضت را از آغاز سلطنت یزید تا شهادت امام حسین (ع) شرح و تبیین کرده است؛ و در ادامه با بررسی و تحلیل اهداف و مبانی تئوریک و اعتقادی نهضت حسینی به همراه بحثی در پیامدهای قیام کربلا، بحث را به پایان برده است.

بخش نهایی کتاب حاوی گزارشی از نام و نشان شهدای کربلا براساس آثار تاریخی و مقاتل است.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

غلامحسین زرگری نژاد

سال نشر

83

درآمد
نقد و بررسی منابع و مآخذ تاریخ کربلا
وارسی جایگاه، ارزش و اعتبار ابومخنف و روایات او
تبار و دودمان و بستر تولد و رشد ابومخنف
تعلقات اعتقادی ابومخنف
خصایص روش شناختی، مشخصات و ارزش گزارش های مقتل الحسین
هماهنگی کلی روایات و گزارش های ابومخنف با روایات عمارالدهنی و محمد بن هشام و مورخان و محدثان بعدی
بخش اول: ریشه های تاریخی قیام
جنگ های ردّه و صعود پسران ابوسفیان بر مسند ولایت شام
تولد اشرافیت جدید و ظهور صحابه ثروت اندوز و تکوین بنیادهای مالی جنگ قدرت
خلافت عثمان و تثبیت ثروت و قدرت قاتلان شهدای کربلا
بنای قصر زوراء و رقابت اصحاب در تأسی به خلیفه
ابوذر در تبعید و کعب الاحبار در مسند تفسیر
ماهیت و مبانی تذبذب عراقیان
گسترش دوگانگی رفتار در عراق
تجدید تبلور هیجان در شهادت امام علی(ع) و تجلی تذبذب در خیانت عراقیان به امام حسن (ع)
عصر معاویه، اوج گیری انفعال سیاسی، جبرگرایی و رعب و خشونت
کوفه، تمرکز بی اعتمادی و افول عصبیت های عشیره ای در عصر معاویه و یزید
امام حسین(ع) در عصر معاویه
بخش دوم: سلطنت یزید و نهضت امام حسین(ع)
تأملاتی در باب زمان و چگونگی بیرون رفتن امام حسین(ع) از مدینه
ورود امام به مکه و رسیدن نامه های کوفیان
مسلم بن عقیل در کوفه، ماهیت و ابعاد بیعت کوفیان با وی
کشته شدن فرستاده امام در بصره و عزیمت عبیداللّه به سوی کوفه
استیلای عبیداللّه بر کوفه
شهادت مسلم بن عقیل
بخش سوم: عزیمت امام حسین(ع) به سوی کوفه
رسیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل در ثعلبیه
بخش چهارم: ورود کاروان حسین(ع) به دشت کربلا
ابن سعد در تلاش برای جمع کردن دنیا و آخرت
نبرد عاشورا و شهادت امام حسین(ع) در دشت کربلا
اسیر کربلا در تبعید ربذه
غارت و تاراج خاندان پیامبر
اسرای کربلا از نینوا تا مدینه
بخش پنجم: قیام حسینی، اهداف و بنیادهای نظری و اعتقادی
1- استبداد سیاسی و سلطنت اسلامی
2- تثبیت و مشروعیت اشرافیت و نظام طبقاتی
3- امحای عدالت و برابری
4- ارتقای اراذل و انزوای افاضل
بخش ششم: شکست توابین و خروج مختار و انتقام از قاتلان امام حسین(ع)
قیام مختار و انتقام از قاتلان شهدای کربلا
بخش هفتم: شخصیت و نام ونشان شهدای کربلا
فهرست منابع
فهرست اعلام