مقابر برجی سده های میانی ایران ( مطالعه نگاره شناختی )

1,800 تومان

کتاب حاضر حاصل رساله دکتری مؤلف در دانشگاه UCLA  و دربردارنده تتبع و تحقیق ارزشمند وی در منابع اصلی و دست اول و تحقیقات جدید به زبانهای مختلف است. کتاب که با یک پیشگفتار، مقدمه و در چهار فصل تدوین یافته، در خاتمه شامل فهرست کامل کتاب شناسی از منابع متقدم و تحقیقات جدید و تصاویر افزوده بر آن است. آرامگاه به مثابه تصویری از بهشت؛ گنبد به مثابه زیارتگاه؛ اهمیت اجتماعی ـ سیاسی آرامگاههای برجی و نتیجه گیری در واقع فصول و برآیند تبعات مؤلف محترم در اثر حاضر است. دانشوری در این اثر کوشیده است تا از مآخذ ارجمندی در تألیف خود بهره جوید و شواهد بسیاری از متون را در پاورقی و یا متن ارائه نماید. این کتاب در اساس، بنیان مبانی نظری باستان شناسی و معماری دوران اسلامی ایران و نمونه ای موفق در مطالعات متنی مربوط به سده های میانی ایران و عصر سلجوقی است. متون استفاده شده در آن، متأسفانه کمتر محل رجوع باستان شناسان دوران اسلامی و معماران علاقه مند به پژوهش در دوره یاد شده است. در این اثر سعی شده تا وفق بین آنچه در حوزه تعالیم نظری اسلامی به ویژه در متون ادبی، عرفانی، تاریخی و تذکره ها و حوزه عمل که در معماری و تزیینات وابسته به آن شکل می گیرد و تبلور می یابد، نشان داده شود. حوزه ای که به مثابه امر قدسی از آن سخن گفته شده است.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

عباس دانشوری

مترجم

جواد نیستانی , زهره ذوالفقار کندری

سال نشر

90

سرسخن
پیشگفتار
مقدمه
آرامگاه به مثابه تصویری از بهشت
گنبد به مثابه زیارتگاه
اهمیت اجتماعی­ سیاسی آرامگاههای برجی
نتیجه گیری
کتاب شناسی