مجموعه مقالات همایش دولت و تضمینات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

5,400 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

موسسه انتشارات دانشگاه تهران

سال نشر

94