مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست ؛ جلد اول

48,000 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

انتشارات خرسندی

گردآوری و تدوین

دکتر علی مشهدی

سال نشر

1396