مجموعه قانون محاسبات عمومی کشور

35,000 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

انتشارات خرسندی

گردآوری و تدوین

محمد حسین عیدی زاده

سال نشر

1396