قواعد فقه(جلد اول) ” بخش جزا “

13,000 تومان

قواعد فقه یکی از مهم ترین ابزارهایی است که هیچ فقیه و حقوق دانی از آن بی نیاز نیست و آنان را در رسیدن به احکام و قوانین راهنمایی می کند. این کتاب قواعد فقهی جزایی را در برمی گیرد که کمتر مورد عنایت فقها و حقوق دانان از گذشته تا حال بوده است و طبیعتاً آثار قابل توجهی در این حوزه فراهم نیامده است. نویسنده با توجه به سابقه تدریس در حوزه های علمیه و دانشگاهها ـ به ویژه در دانشکده های حقوق و علوم قضایی ـ و کسب تجاربی ارزنده در زمینه شناخت نیاز دانشجویان و نو بودن این عرصه پژوهش اقدام به نگارش چنین اثر مفیدی کرده است.

مقدار:

نگهدارنده واحد:band92. دسته ها: , . برچسب ها: , , , , , , , .

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

مجموعه اثر

قواعد فقه

سال نشر

90

پیشگفتار
مقدمه
مقدمه قواعد ناشی از ضرورت
1- قاعده اکراه بر محرمات
2- قاعده اضطرار
3- قاعده اعتداء یا دفاع مشروع
4- قاعده اقرار بر معاصی
5- قاعده جب ( الاسلام یجب ما قبله)
6- قاعده جب ( التوبه تجب ما قبلها، من الکفر و المعاصی و الذنوب)
7- قاعده درأ
8- قاعده اتلاف و تسبیب در نفوس(1)
9- قاعده اتلاف و تسبیب در نفوس(2)
10- قاعده عاقله( قاعده اتلاف و تسبیب در نفوس(3)
منابع