علم مواد ( در مرمت و حفاظت اشیاء تاریخی )

6,500 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

هائیده خمسه , امیرارشاد لنگرودی

سال نشر

96

فصل اول: ساختار مواد
فصل دوم: روش های شناسایی و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی مواد
فصل سوم: مواد سلولزی: چوب
فصل چهارم: مواد معدنی
فصل پنجم: مواد مورد استفاده در حفاظت و مرمت آثار تاریخی
فصل ششم: چرم، علت های تخریب و روش های محافظت