سیاست و حکومت در بریتانیای کبیر و آلمان

20,000 تومان

کتاب «سیاست و حکومت در بریتانیای کبیر و آلمان» حاوی دو فصل جداگانه از ویراست پنجم کتاب «سیاست در اروپا» است که توسط ام. دانلد هنکاک گرد آوری شده است. کتاب اصلی متشکل از هشت بخش می باشد ؛ با این حال، مترجمین با توجه به حجم زیاد مطالب هر بخش و نیاز دانشجویان حوزه سیاست و حکومت در اروپا و سیاست تطبیقی، اقدام به ترجمه بخشهای مربوط به دو کشور مهم اروپایی یعنی بریتانیا و آلمان کردند. کتاب با یک چار چوب نظری که که مبتنی بر معرفی محورهای مقایسه موارد مطالعه این مجلد است آغاز می شود. بخش های کتاب در قالب نسبتا مشابه به بررسی موضوعاتی چون جامعه، احزاب، سیاست داخلی، سیاست خارجی، و دیوانسالاری می پردازند. گستردگی مطالب نه تنها می تواند به کسب دانش کلی درباره هر یک ازکشورها کمک کند، بلکه زمینه پژوهشهای بیشتر برای دانش دوستان گرامی را فراهم می سازد.

 

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

انتشارات خرسندی

نویسنده

ام. دانلد هنکاک

مترجم

حسین نورانی , جعفر جعفری

سال نشر

1393