سیاست خارجی (جلد دوم)

8,000 تومان

نظریه های روابط بین الملل با همه تکثر و تنوعی که دارند از یک لحاظ به دو بخش نظریه های اندرکنش و نظریه های کنش تقسیم می شوند. نظریه های اندرکنش با روابط بازیگران در عرصه بین المللی سروکار دارند در حالی که نظریه های کنش صرفاً با یک بازیگر (یا کنشگر) درون نظام بین الملل سروکار دارند. روابط بین الملل عبارت از مطالعه اندرکنش بازیگران عرصه بین المللی است، در حالی که سیاست خارجی عبارت از مطالعه کنش بازیگران در عرصه بین المللی است.

سیاست خارجی به یک معنا عبارت از استراتژی هایی است که دولت ها جهت کسب اهداف خود در عرصه بین المللی اتخاذ می کنند. در نظریه های سیاست خارجی، راه هایی که بازیگران و تصمیم گیرندگان به تحلیل موقعیت خویش می پردازند، اهداف خود را برمی گزینند، تصمیم می گیرند و در نهایت اجرا می کنند، مورد بررسی قرار می گیرد.

در این بررسی مسائلی چون اهداف سیاست خارجی، ابزار آن، نحوه تصمیم سازی و تصمیم گیری، تحلیل توانایی ها و مقدورات، و تأثیرات ساختار محیط بر سیاست خارجی تجزیه و تحلیل می شود. نویسندگان این کتاب پس از ارائه مقدمه ای گویا درباره رشته سیاست خارجی، سه نظریه عمده در این حوزه یعنی واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری را معرفی می کنند.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

نویسنده

استیو اسمیت, امیلیا هدفیلد, تیم دان

سال نشر

91

مترجم

امیرمحمد حاجی یوسفی, محسن محمودی, ایوب کریمی

ناشر

سازمان سمت

مقدمه مترجمان
پیشگفتار
نگاهی اجمالی به ویژگی های این کتاب درسی
مرور مرکز منابع آنلاین
نکاتی پیرامون نویسندگان کتاب
مقدمه
بخش دوم: تحلیل سیاست خارجی: بازیگران، بافتار و اهداف
فصل پنجم: بازیگران، ساختارها و تحلیل سیاست خارجی
مقدمه
زمینه تاریخی
نقش بازیگران و ساختارها در رهیافت های «فرایندی» به تحلیل سیاست خارجی
نقش بازیگران و ساختارها در رهیافت های «سیاست گذاری» به تحلیل سیاست خارجی
نتیجه گیری
فصل ششم: تصمیم گیری در باب سیاست خارجی: الگو های عقلایی، روان شناختی و عصب شناختی
مقدمه
فهم های متعارف از عقلانیت
الگوهای روان شناختی: «انقلاب شناختی»
علوم عصب شناسی، عاطفه و محاسبه
نتیجه گیری
فصل هفتم: اجرا و رفتار
مقدمه
زمانی که بازیگران با محیطشان مواجه می شوند ـ موضوعات نظری
تأثیرگذاری
اهمیت کاربردی بافتار
ابزارهای سیاست خارجی
نتیجه گیری
فصل هشتم: نقش رسانه و افکار عمومی
مقدمه
افکار عمومی و سیاست خارجی
رسانه ها و سیاست خارجی
نقد و تأثیر رویه ای در برابر محتوایی
رسانه ، افکار عمومی و چارچوب نظری
نتیجه گیری: فناوری جدید و «جنگ علیه ترور»
فصل نهم: تقدّم امنیت ملی
مقدمه
رئالیسم و امنیت ملی
مطالعات امنیتی و امنیت ملی
امنیت ملی و استراتژی کلان امریکا
نتیجه گیری
فصل دهم: کشورداری اقتصادی
مقدمه
کشورداری اقتصادی: ابزارها و اهداف
تحریم های اقتصادی: نه همیشه موفق، اما هنوز مفید
مشوق های اقتصادی: ابزار کم ارزش انگاشته شده کشورداری؟
وابستگی متقابل اقتصادی: منبع هماهنگی سیاسی یا منازعه؟
نتیجه گیری
فصل یازدهم: وظایف فراسوی مرزها
مقدمه
وظایف فراسوی مرزها
نظریه های سیاست خارجی و وظایف فراسوی مرزها
آیا سیاست خارجی در حال دوستانه تر و ملایم تر شدن است؟
فاجعه رواندا
نتیجه گیری
یادداشت ها
واژه نامه
کتاب شناسی