روابط بین الملل ( نظریه‌ها و رویکردها )

12,500 تومان

برخی از صاحب نظران روابط بین الملل اعتقاد دارند که عناصر نظریه پردازی در این رشته در آثار حقوقدانی چون گروسیوس وپوفندرف و محققانی همانند اراسموس، سالی ، ماکیاولی، هیوم، روسو و یادداشتهای سیاستمدارانی مثل بیسمارک یافت می شوند. این عده که تحت تأثیر متفکران علوم سیاسی و حقوقدانها قرار دارند، بر این نظرند که…

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

سید عبدالعلی قوام

سال نشر

88

مقدمه
گفتار اول: سیری در مطالعه نظری روابط بین الملل
گفتار دوم: خط اصلی فکری و نظری روابط بین الملل
گفتار سوم: دولت بازیگر اصلی در عرصه سیاست بین الملل
گفتار چهارم:رویکردهای انتقادی و بازتابی در روابط بین الملل
گفتار پنجم: تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
گفتار ششم: امنیت ملی و بین المللی
گفتار هفتم: تجزیه و تحلیل دیپلماسی