راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

4,800 تومان

راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

 تحولات پس از جنگ سرد در عرصه بین‌المللی، برچیده شدن نظام دوقطبی، استقلال 15 جمهوری از اتحاد جماهیر شوروی، طرح مباحث انرژی دریای خزر، حمله آمریکا به افغانستان و نیاز این کشور به ایجاد پایگاه در منطقه و … از جمله عواملی هستند که در سالیان اخیر توجه خاصی را به منطقه خزر و همچنین مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی معطوف نموده‌اند.

گذشته از تحولات سیاسی فوق، افزایش تعداد همسایگان ایران پس از فروپاشی شوروی و ایجاد تسهیلات برای مبادلات فرهنگی و اقتصادی دوجانبه با این کشورها، لزوم درک عمیق و بینشی صحیح‌تر از جامعه و سیاست جمهوری‌های تازه استقلال یافته را برای نخبگان ایرانی دوچندان ساخته است.

کتاب «راهنمای خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی» در این راستا و با هدف ارتقای آگاهی و دانسته‌های موجود در خصوص کشورهای فوق به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست، منطقه دریای مازندران از منظر فرهنگ و تمدن، تاریخ، جغرافیا، مسائل زیست‌محیطی، منابع انرژی و همچنین دیدگاه‌ها، مواضع و معاهدات دوجانبه و چندجانبه میان بازیگران اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، پنج کشور آسیای مرکزی شامل ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و همچنین سه کشور قفقاز جنوبی شامل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان هر کدام با هفت رویکرد مورد بررسی قرار گرفته‌اند، توجه به اطلاعات عمومی مربوط به هر کشور، بررسی وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن، تحلیل ساختار سیاسی و نوع روابط قوا، تعمق در ماهیت روابط خارجی کشور هدف، بررسی آماری و اطلاعاتی توان و ساختار نظامی، تجزیه و تحلیل چارچوب‌های اقتصادی و قدرت مالی کشور و نهایتاً نگاهی اجمالی به فرهنگ، آداب و رسوم هر یک از کشورهای یاد شده، کتاب حاضر را به منبعی جامع برای اقشار مختلفی همچون سیاستمداران، بازرگانان، محققان اجتماعی، پژوهشگران اقتصادی، کارشناسان نظامی و همچنین مسافران و توریست‌های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تبدیل می‌سازد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران