درآمدی بر روشها و فنون میدانی جغرافیا

6,000 تومان

جغرافیا پراکندگی پدیده ها و ویژگی ها را بر روی زمین مطالعه می کند؛ یعنی اینکه جغرافیدان در هر مطالعه ای برای جمع آوری داده ها، باید به روی زمین مراجعه کند. از این نظر، روش ها و فنون میدانی برای جغرافیدانان بسیار مهم است.
کتاب حاضر که نتیجه تلاش سال ها تدریس پروفسور جی.اف لونسبری در کلاس های دانشگاهی است، به این مهم می پردازد و مؤلف تلاش کرده همه مراحل یک تحقیق عملی جغرافیا را از نوشتن پروپوزال تا اجرای آن شرح دهد. روش های جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و پیمایش، تهیه نیمرخ های میدانی، روش های یادداشت برداری در میدان و انتقال داده ها بر روی نقشه های پایه و روش های مشابه در این اثر به نحو روشن شرح داده شده اند. علاوه بر منابع زمینی داده های جغرافیایی، به تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی هم توجه ویژه شده است.
مهم ترین امتیاز این کتاب، آموزش روش های جمع آوری داده های میدانی با استفاده از روش ها و ابزارهای بسیار ساده است؛ به طوری که هر جغرافیدانی می تواند بدون مهارت و توانایی در روش های بسیار پیچیده، داده های مورد نیاز را تهیه و مطالعه کند.
این کتاب برای اغلب محققان جوان به ویژه دانشجویان دوره های کارشناسی، بسیار مفید است و در واقع کتابِ همراهِ آنهاست. مثال های عملی ارائه شده در آخر کتاب بر ارزشمند و مفید بودن آن می افزاید. دانشجویان می توانند با الگو قرار دادن این مثال ها، کارهای کلاسی و تحقیقات میدانی خود را انجام دهند. مهم ترین مسئله در انجام تحقیقات میدانی به ویژه در مراکز سکونتی، رعایت جنبه های امنیتی و اجتماعی کار است که در این کتاب به صورت ساده و گویا شرح داده شده است.
اگرچه از چاپ نسخه اولیه این اثر سال ها می گذرد، هنوز مفید است و به عنوان یک کتاب جیبی محققان جغرافیا خریدار دارد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

جان اف. لونسبری , فرانک تی. آلدریچ

مترجم

بهلول علیجانی

سال نشر

92

مقدمه مترجم
مقدمه مؤلف
پیشگفتار
فصل اول: ماهیت، ابعاد و اهداف روش ها و مهارت های میدانی جغرافیا
فصل دوم: نقشه های پایه در کارهای میدانی
فصل سوم: روشهای اندازه گیری، ابزار و مهارت های نقشه برداری
فصل چهارم: تهیه اطلاعات درباره ویژگی های نامرئی
فصل پنجم: روش های نمونه برداری مناسب برای مطالعه میدانی جغرافیا
فصل ششم: طرح تحقیق میدانی
پیوست ها