نمایش سبد خرید “مقابر برجی سده های میانی ایران ( مطالعه نگاره شناختی )” به سبد شما افزوده شد.

خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز

16,500 تومان

نقش اقتصادی تنگه ها به حدی است که آن را «خط زندگی» جوامع دانسته اند؛ زیرا بخش عمده ای از تجارت جهانی از دریاها و تنگه ها صورت می پذیرد و تنگه ها به عنوان مفصلهای تجارت جهانی عمل می کنند.
تنگه ها و کانالهای هرمز، باب المندب، سوئز، جبل الطارق، مالاکا، دوور و پاناما در زمینه های ارتباطی و اقتصادی و حمل کالاها و مواد اولیه به ویژه نفت نقش مهمی دارند و قطع ارتباط هر یک از این تنگه ها به معنی بروز وقفه ای تکان دهنده و بروز بحرانی عظیم در نظام اقتصاد جهانی خواهد بود و …

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

محمدرضا حافظ نیا , حسین ربیعی

سال نشر

91

مقدمه
فصل اول: وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس
فصل دوم: اهداف و استراژی قدرتهای جهانی در خلیج فارس و تنگه هرمز
فصل سوم: موقعیت و مشخصات طبیعی تنگه هرمز
فصل چهارم: جغرافیای تاریخی و پرخش حاکمیت در تنگه هرمز
فصل پنجم: نقش اقتصادی و ارتباطی تنگه هرمز
فصل ششم: طرحهای کاهش دهنده اهمیت تنگه هرمز
فصل هفتم: تنگه هرمز و حقوق بین الملل دریاها
فصل هشتم: نقش سیاسی و نظامی تنگه هرمز
فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع و ماخذ
فهرست جدولها
فهرست نقشه ها، نمودارها، عکسها و مدلها
نمودارها
مدلها