حقوق به زبان ساده (ترجمه Law Made Simple)

25,000 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

انتشارات خرسندی

مترجم

دکتر نادر ساعد , محمد جعفر ساعد