حقوق ؛ جانمایه ( بقای اجتماع گفتارهای حقوقی در نکوداشت استاد دکتر سید عزت‌ الله عراقی )

38,000 تومان

حقوق؛ جانمایه بقای اجتماع، ارجنامه استاد نامدار حقوق ایران استاد عزت الله عراقی است. شاگردان استاد کوشیده اند در شاخه های گوناگون دانش حقوق با نگاه به مسائل اجتماعی و حقوقی، دیدگاه های تازه و متفاوتی ارائه دهند تا اثری در خور شأن استاد و نکوداشت نام و اندیشه او به یادگار بماند.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

امیرحسین رنجبریان

سال نشر

95

سخن آغازین
بخش اول : کار ملک و تدبیر و تأمل های حقوقی
بخش دوم : رابطه کار، رابطه اشتغال و حقوق اجتماعی
بخش سوم : خرد مداری و حکم ورزی فقهی در عرصه حقوق
بخش چهارم: حقوق و چالشها : نارسایی های قانونی و نابسامانی های اجتماعی
بخش پنجم (ترجمه) : حقوق علوم کشاورزی