حرکات دامنه‌ ای (حرکات توده‌ ای) با تأکید بر روشهای کمّی تحلیل وقوع زمین ‌لغزش

5,000 تومان

حرکات توده ای دربر گیرنده انواع حرکات دامنه ای است و عموماً به کلیه رویدادهایی گفته می شود که در اثر ناپایداری در دامنه ها اتفاق می افتد و سبب جا به جایی توده ای از مواد در طول دامنه می شود. در کتاب حاضر سعی بر آن است که حرکات توده ای قبل از هر چیز مورد شناسایی قرار گیرد و در مراحل بعد درباره عوامل ایجادکننده و تحلیل خطر این پدیده بحث شود. در این مجموعه علاوه بر مطالعات و پژوهشهای اینجانبان در زمینه حرکات توده ای، مطالعات دیگر در کشور و سایر نقاط دنیا نیز مورد بحث قرار گرفته است.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

حمیدرضا مرادی , مجید محمدی , حمیدرضا پورقاسمی

سال نشر

91

فهرست جدولها
فهرست شکلها
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : انواع حرکات توده ای
فصل دوم : پیکر شناسی زمین لغزش
فصل سوم : بررسی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش
فصل چهارم : تحلیل وقوع زمین لغزش
فصل پنجم : پایدار سازی حرکات توده ای
فصل ششم : مطالعه لغزش با استفاده از نرم افزار های رایانه ای
پیوست
منابع
واژه نامه
نمایه