تحول در نظریه های روابط بین الملل

19,000 تومان

روابط بین الملل به عنوان قلمروی از حیات اجتماعی در سطح جهانی از جذابیت زیادی در میان قشرهای فرهیخته و علاقه مند به موضوعات عمومی برخوردار است . به نظر می رسد که کم و بیش هرکسی باهر نوع پیشینه تحصیلاتی و با داشتن سطحی از آگاهی عمومی می تواند در مورد مسائل بین المللی…

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

حمیرا مشیرزاده

سال نشر

88

پیشگفتار
مقدمه: تکثر نظری در روابط بین الملل
فصل اول: لیبرالیسم و تحولات آن
فصل دوم: واقع گرایی و تحولات آن
فصل سوم: مکتب انگلیسی
فصل چهارم: نظریه نظام جهانی
فصل پنجم: نظریه انتقادی
فصل ششم: پساتجددگرایی
فصل هفتم: فمینیسم
فصل هشتم: سازه انگاری
نتیجه گیری
کتابنامه