تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار

27,000 تومان

موقعیت و شرایط جغرافیایی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن تجارت، اقتصاد و اوضاع اجتماعی خلیج فارس داشته است. این دریای نیم‌بسته از نظر وضع طبیعی و اقتصادی و موقعیت نظامی و سیاسی دارای ارزش بسزایی است.
همان‌طور که حیات اقتصادی و اجتماعی بین‌النهرین به دو شاهرگ آبی آن یعنی دجله و فرات وابسته است و همان‌گونه که رود نیل نقش اصلی و کلیدی را در تاریخ مصر بازی می‌کند، به همان نسبت خلیج فارس را می‌توان گلوگاه مهم و حیاتی تاریخ و تمدن و اقتصاد ایران دانست.
این دریای کوچک و زرخیز در طول هزاران سال همچون سفره‌ای پر نعمت آغوش خود را بر ایرانیان و دیگر ملل مجاور باز کرده تا ساکنان سواحل آن، از ذخایر متنوع و گوناگونش بهره‌مند شوند. آبراه خلیج فارس و …

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

محمدباقر وثوقی

سال نشر

90

مقدمه
فصل اول: جغرافیای خلیج فارس
فصل دوم: خلیج فارس در دوره باستان
فصل سوم:تحولات خلیج فارس در دوره هخامنشیان
فصل چهارم:تحولات خلیج فارس از حمله اسکندر به ایران تا دوره ساسانیان
فصل پنجم: تحولات خلیج فارس در دوره ساسانیان
فصل ششم: تجارت خلیج فارس در قرون نخستین اسلامی
فصل هفتم: تحولات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در دوره آل بویه
فصل هشتم: تحولات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس از قرن پنج تا قرن ششم
فصل نهم:تحولات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس از قرن هشتم تاورود پرتغالیها به شرق
فصل دهم: خلیج فارس در عصر حضور پرتغالیها
فصل یازدهم:تحولات خلیج فارس در قرن یازدهم هجری
فصل دوازدهم: تحولات خلیج فارس از فتح هرموز تا سقوط اصفهان
فصل سیزدهم:خلیج فارس در دوره افشاریه و زندیه
فصل چهاردهم:تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در دوره اول قاجاریه
فصل پانزدهم:خلیج فارس در دوره دوم قاجاریه
فصل شانزدهم: مسئله خلیج فارس در دوره پهلوی اول
فصل هفدهم: مروری کوتاه بر رئوس مهم ترین تحولات خلیج فارس پس از...