نمایش سبد خرید “مقررات و قراردادهای همسان ابلاغی پیمان ها” به سبد شما افزوده شد.

تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران

8,000 تومان

با توجه به تاریخی بودن این دولتها که در یک فاصله زمانی طولانی1400 ساله و در حوزه وسیع جغرافیایی جهان اسلام پا به عرصه وجود گذاشته اند، ممکن است این پرسش طرح شود که مطالعه روایت پروسه تولد و مرگ این دولتها چه سودی دربر دارد. طرح این پرسش در آغاز کتاب، موضوعی اساسی است. به ویژه که توجیه دقیق و منطقی آن موجب می شود تا…

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

ابراهیم برزگر

سال نشر

90

مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: رهیافتها و نظریه های متناسب
فصل سوم: ساخت سیاسی دوره جاهلی
فصل چهارم: ساخت دولت نبوی
فصل پنجم: ساخت دولت خلفای راشدین
فصل ششم: ساخت دولت امویان
فصل هفتم: ساخت دولت عباسیان
فصل هشتم: سخن آخر: مقدمه ای بر تئوریزه کردن و تدوین چهارچوب مفهومی
ضمایم
منابع و مآخذ
فهرست نامها و اصطلاحات