تاریخ اجتماعی : مسائل، راهبردها و روش ها

14,500 تومان

مایلز فربرن، استاد نیوزیلندی تاریخ، در این کتاب، که از متون درسی مورد توجه در حوزه تاریخ اجتماعی به ویژه در کشورهای انگلیسی زبان است، عمده ترین مسائل پژوهش در تاریخ اجتماعی را در عناوین معین دسته بندی کرده است. وی در ادامه همچنین ذیل هر عنوان پس از بحثی مقدماتی، یک یا دو نمونه از مهم ترین و مشهورترین آثار مطالعات تاریخ اجتماعی در غرب مدرن را، به ویژه با توجه به موضوع اثر و نحوه قرائت مورخان از منابع و شواهد و تفسیر و تحلیل آنها و نیز چگونگی استدلال و شیوه تبیینشان، به گونه ای نظام مند و بدون جانب داری از یک رویکرد خاص نقد و ارزیابی نموده است. مطالعه این کتاب آموزشی و انتقادی که هم شیوه های متداول و هم روشهای ابتکاری مورخان اجتماعی غربی را بازکاویده، برای تاریخ پژوهان و دانشجویان تاریخ که می خواهند با روشهای نوین و روزآمد در مطالعات تاریخی آشنا شوند و از منظری تازه تر به بررسی پدیده های تاریخی در چارچوب  نگرشهای اجتماعی بپردازند، مفید و راهگشا خواهد بود.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

مایلز فربرن

مترجم

ابراهیم موسی پور بشلی , محمدابراهیم باسط

سال نشر

90

سخن «سمت»
دربارة این مجموعه
مقدمه بر ترجمة فارسی
مقدمه
فصل اول: مسئلة مقوله های اجتماعی غایب
حالت های پژوهش
مورد شکل گیری طبقۀ کارگر انگلستان نوشتۀ ای.
مورد مدیترانه ای ها و جهان مدیترانه ای در عصر فیلیپ دوم نوشتۀ فرنان براودل
خلاصه
فصل دوم: مسئلة تعمیم دهی بر اساس شواهد پراکنده
روش های تقویت اثبات بر اساس مثال
خلاصه
فصل سوم: چند راه حل برای مسئلة شواهد پراکنده
1.
2.
3.
۴.
۵.
نتیجه گیری
فصل چهارم: مسئلة تعیین علت های مهم
ایرادهای استاندارد تحلیل علی
روشن سازی مسائل: دولت ها و انقلاب های اجتماعی اثر تدا اسکاچپول(3)
ارزیابی موفقیت اسکاچپول در مواجهه با مسائل مقایسۀ نظام مند
نتیجه گیری
فصل پنجم: مسئلة اثبات شباهت ها و تفاوت ها ـ یک کاسه سازی و جداسازی
علت های بروز مسئله و راهبرد هایی برای مدیریت آن
مورد بذر آلبیئن: چهار روش قومی در امریکا اثر دیوید فیشر(6)
مورد زندگی دهقانی در شمال شرق اسکاتلند ۱840ـ۱914؛ کشور مردمان فقیر(24) اثر ایان کارتر
مورد خاستگاه های فردباوری انگلیسی: خانواده، مالکیت، گذار اجتماعی، اثر آلن مک فارلین(37)
نتیجه گیری
فصل ششم: شمردن یا نشمردن؟
دلایل مخالفت با کمّی سازی انبوه
روشن سازی مسائل: مورد قرن پرآشوب (1830ـ1930) اثر چارلز، لوئیس و ریچارد تیلی(10)
روشن سازی مسائل: مورد بوستونی هایی متفاوت؛ فقر و پیشرفت در کلان شهر امریکایی (1880ـ1970) اثر استفان ترنستروم(23)
نتیجه گیری
فصل هفتم: مسئلة شواهد اجتماع ساخته
روش مقایسۀ روندهای مشاهدات با روندهای پاسخ کنترل: وی.
روش تفسیری: عارضۀ زنانه: زنان، جنون، و فرهنگ انگلیسی، ۱۸۳۰ـ۱۹۸۰ اثر الیْن شوالتر(9)
تاریخ شفاهی و روش بیشینه سازی وزن و تنوع شواهد: بچرخ جُردن، بچرخ: جهانی که بردگان ساختند اثر یوجین دی.
نتیجه گیری
فصل هشتم: مسئلة مفاهیم مناسب
سنت هرمنوتیکی
مدل های برون نگرانه در برابر مدل های درون نگرانه
جنبه های مسئله ساز هستی شناسی هرمنوتیکی
نتیجه گیری: راهبرد پیشنهادی
فصل نهم: مسئلة تعیین بهترین تبیین
یافتن یک راهبرد مناسب برای ارزش گذاری مقایسه ای نظریه های تبیینی رقیب
نظریۀ اول: آدم های معمولی اثر کریستوفر براونینگ(6)
نظریۀ دوم: جلادان آماده به خدمت هیتلر اثر گُلدهاگن(35)
براونینگ یا گلدهاگن؟
نتیجه گیری
واژه نامه توصیفی
واژه نامه
کتاب شناسی
نمایه