برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی ـ دفاعی ـ اقتصادی ـ اجتماعی)

3,800 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

نویسنده

دکتر علی عبداله‌خانی ـ عباس کاردان

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران