بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)

13,000 تومان

بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)

منطقة بالکان و به‌طور خاص بالکان غربی بی‌تردید، از جهات مختلف یکی از مناطق حساس و مهم در سطح جهان و عرصة بین‌المللی است. این منطقة چندملیتی، چندقومی و چندفرهنگی که به موزائیک اقوام، ملل، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف مشهور است، چندین جنگ و بحران را در سطوح منطقه‌ای و جهانی تجربه کرده و از این منظر، منحصربه‌فرد است.
بالکان از مناطق بحران‌خیز جهان است که در طول تاریخ همواره با جنگ‌های داخلی، منطقه‌ای و حتی جهانی مواجه بوده است و به همین دلیل، از آن به‌عنوان منطقه‌ای خاص یاد می‌کنند. منشأ و عامل وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، این منطقه بوده است. جنگ‌های استقلال‌طلبانه و قومی کشورهای منطقه نیز که در دهة نود (سال‌های 91 تا 95) به‌دنبال فروپاشی یوگسلاوی سابق رخ داده و در زمرة خونین‌ترین جنگ‌های جهان شناخته شده‌اند نیز از دیگر جنگ‌های این منطقة بحران‌خیز به‌شمار می‌روند و به همین سبب از بالکان به‌عنوان بحرانی‌ترین منطقة جهان در آخرین دهة قرن بیستم نام می‌برند و چنین تحولاتی نشانگر اهمیت این منطقه برای قدرت‌های بزرگ، ذی‌نفوذ، و رقیب است.
ناشناخته بودن این منطقه در جامعه، ناکافی بودن منابع فارسی و همچنین شناخت و آگاهی بیشتر از ویژگی‌ها، تحولات، بازیگران و کنشگران فعال و مؤثر این منطقه از نکات حائز اهمیتی بود که نگارنده را به سمت نگارش این کتاب سوق داد. به‌عبارت‌دیگر، تولید بسیار کم ادبیات علمی به زبان فارسی درمورد تحولات بالکان انگیزة اصلی نگارنده برای انجام این تحقیق بود. ضمن آنکه شناخت اجمالی از تحولات این منطقة مهم و استراتژیک طی دو دهة اخیر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و معرفی اهداف، منافع و رویکردهای قدرت‌ها و بازیگران ذی‌نفوذ و مهم در این منطقه از دیگر ضرورت‌هایی است که نگارنده را برای انجام این تحقیق مصمم‌تر کرده و موضوع و هدف اصلی این تحقیق نیز بوده است.
نگاه به تحولات منطقة بالکان از نمای بیرون و بهره‌گیری از منابع خارجی و انجام تحقیق میدانی با توجه به حضور نگارنده در منطقه و بهره‌گیری از منابع مختلف خارجی از دیگر نکات برجستة کتاب حاضر است. نکتة دیگر که پژوهش حاضر را بااهمیت‌تر می‌نماید، بررسی موردی بحران‌های بوسنی و هرزه‌گوین و کوزوو ـ به‌عنوان دو بحران بالقوه در سطح منطقه و جهان ـ به‌همراه مواضع و سیاست‌های بازیگران مهم منطقه و جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران درقبال این دو بحران است که مطمح نظر قرار گرفته است.
علاوه‌بر انگیزه‌ها و اهداف فوق تلاش شده است که این تحقیق با معرفی اهداف و تلاش‌های بازیگران رقیب ج.ا.ایران، سهمی در جهت تأمین منافع ملی کشورمان و سیاست خارجی آن داشته باشد و امید است به‌عنوان تحقیقی علمی و کاربردی، بتواند به جامعة علمی، دانش‌پژوهان، محققان و کارشناسان سیاسی و بین‌المللی کشورمان کمکی هرچند ناچیز نماید.
در پایان، بر خود فرض می‌دانم که از راهنمایی‌های اساتید ارزشمندی همچون جناب آقای دکتر سجادپور در مقام مشوق مهم خود و راهنمایی‌ها و حمایت‌های برخی دوستان و همکاران محترم برای انجام کار تحقیقاتی، و نیز زحمات مسئولان و همکاران محترم مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در انتشار این کتاب تشکر و قدردانی نمایم.
بیان عیوب، نواقص، ایرادات و نقاط ضعف کتاب، هدیة بزرگی به نگارنده برای رفع آنها و ارتقاء کیفی آثار بعدی خواهد بود؛ زیرا بی‌شک هیچ اثری به‌جز کلام خداوند باریتعالی بی‌عیب‌ونقص نیست.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

نویسنده

حسن عسگری

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران

سال نشر

92