بازتابهای انقلاب اسلامی ایران

6,500 تومان

انقلاب اسلامی ایران همچون همه انقلابهای بزرگ دارای بازتاب بوده است. بازتاب انقلابهای بزرگ به زمان شکل گیری و سالهای نخستین پس از پیروزی آنها محدود نمی شود. قدرت و عظمت این نوع انقلابها بازتاب آنها را در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث می شود. فهم نوع، عمق و گستره بازتابهای انقلاب اسلامی ایران«مسئله» اصلی این کتاب است. دامنه این بازتاب تا حدی بوده است که امروزه برخی از نظریه پردازان تجدید حیات اسلام سیاسی و رشد اسلام گرایی در جهان عرب را، که عنوان «بیداری اسلامی» بر آن نهاده اند، بازتابی از بازتابهای این انقلاب می دانند. این کتاب حاصل تلاش جمعی از برترین صاحب نظران عرصه بازتابهای انقلاب اسلامی ایران می باشد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

محمدباقر خرمشاد

سال نشر

90

مقدمه
نویسندگان
بخش اول : چهارچوب نظری بازتاب انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم : بازتاب های نظری انقلاب اسلامی ایران
بخش سوم : بازتاب های جهانی انقلاب اسلامی ایران
نتیجه گیری
فهرست اعلام
فهرست مکان ها