نگهدارنده مکان

امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)

14,500 تومان

امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)

فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات دیجیتال، به‌تنهایی تمامی حوزه‌ها و عرصه‌های کار، زندگی و مبارزه اعم‌از: عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، نظامی، اطلاعاتی، تکنولوژیک، و زیست‌محیطی را در خود جای داده است؛ بنابراین، از فضا، کارویژه‌ها و قواعد مخصوص‌به‌خود برخوردار است و می‌توان مدعی شد ما با جامعه‌ای متفاوت به نام «جامعة مجازی» روبه‌رو هستیم، هرچند این جامعه ارتباطات وثیقی با جامعة حقیقی دارد.
شکل‌گیری عرصه‌های کار، زندگی و مبارزه در چهارچوب جامعة مجازی و ارتباط گستردة آن با جامعة حقیقی میان فضای سایبر و امنیت ملی و بین‌المللی پیوند معناداری را برقرار ساخته است، به‌طوری‌که خود زیرساختی عمومی برای تمامی زیرساخت‌های حیاتی و غیرحیاتی جامعة حقیقی به‌شمار می‌رود و همین امر موجب شده است که به‌سرعت مفاهیمی چون: جنگ سایبری و امنیت سایبری وارد ادبیات مربوط به امنیت ملی شوند، به‌طوری‌که کشورها سازمان‌های بزرگ و کوچکی را برای مدیریت فضای سایبر و مدیریت امنیت، جنگ و دفاع سایبری ایجاد کرده‌اند.
اهمیت روزافزون فضای سایبر و درپی آن، امنیت و جنگ سایبری، توسعة دانش مربوط به شناخت‌شناسی و روش‌شناسی در این عرصه را دوچندان نموده است. دراین‌خصوص، با آنکه کتاب‌های زیادی با موضوعات مسائل فنی، تکنولوژیک و عمومی فضای سایبر به فارسی نگاشته و تعداد کمی از آنها نیز با نگاه فنی وارد مقولة امنیت سایبری شده‌اند، منابع فارسی درمورد موضوعاتی چون: جنگ و امنیت سایبری در چهارچوب امنیت ملی و بین‌المللی بسیار محدودند. دراین‌زمینه، مؤسسة ابرار معاصر تهران در کنار دیگر مجموعه کتاب‌های خود، مجموعة جدیدی را با عنوان «امنیت و جنگ سایبری» وارد فهرست انتشارات خود نموده است. دراین‌راستا، مسائل مربوط به سلاح‌ها، جنگجویان و حملات سایبری دومین کتاب از مجموعه کتاب‌های امنیت و جنگ سایبری خواهد بود که با در نظر گرفتن اهداف کلی زیر، منتشر می‌شود:
• شناخت زیر ساخت های جنگ سایبری؛
• شناخت جایگاه و قلمروی فضای نبرد در جنگ های سایبری؛
• شناخت جنگجویان سایبری؛
• شناخت روش های انجام حملات سایبری؛
• آشنایی با برخی از جنگ های سایبری معاصر.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

نویسنده

مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران

سال نشر

91