اقتصاد و جامعه

19,000 تومان

شخصیت کاریزمایی در اندیشه وبر نوعی اهمیت فلسفی نیز دارد. وبر معتقد بود که چون دنیای معاصر غرب به علت وجود ژرف ترین گرایش نهفته در آن، یعنی گرایش به عقل و منطق، به جانب استقرار دیوان سالاری در تمامی جوانب حیات اجتماعی پیش می رود، آزادی فردی و فکری در آن به مخاطره افتاده است.
در چنین شرایطی شاید رهبری کاریزمایی تنها نیرویی باشد که…

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

ماکس وبر

مترجم

عباس منوچهری , مهرداد ترابی نژاد , مصطفی عمادزاده

سال نشر

94

مقدمه
درباره ترجمه اقتصاد و جامعه
فصل اول: مفاهیم اساسی جامعه شناسی
فصل دوم: جامعه شناسی اقتصادی
فصل سوم: جامعه شناسی سیاسی
فصل چهارم: فئودالیسم، دولت مرتبه ای و سلطه موروثی
فصل پنجم: سایدت کاریزمایی
فصل ششم: نظام شورایی و تفکیک قوا
فصل هفتم: احزاب
فصل هشتم: سایدت زدایی در تشکیلات اتحادیه و تشکیلات نمایندگی
فصل نهم: نمایندگی
واژه نامه
فهرست اعلام