نمایش سبد خرید “THE ICSID CONVENTION : A Commentary” به سبد شما افزوده شد.

آیین دادرسی کیفری (1)

23,500 تومان

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

سازمان سمت

نویسنده

محمد آشوری

مجموعه اثر

آیین دادرسی کیفری

سال نشر

88

دفتر نخست : کلیات، نظامهای دادرسی و تحولات آیین دادرسی کیفری
فصل اول: کلیات
فصل دوم : نظامهای رسیدگی به اتهامات کیفری
فصل سوم : تاریخچه و تحولات آیین دادرسی کیفری در ایران
دفتر دوم : دعاوی ناشی از جرم
فصل اول : دعوای عمومی ناشی از جرم
فصل دوم : دعوای خصوصی
منابع و مأخذ
نمایه موضوعی